JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokát

JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokát

Advokátska kancelária

Nám. SNP 2/2
015 01 Rajec
IČO: 37908928
DIČ: 10205408884

Informácie o kancelárii JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokát

Advokátna kancelária Rajec (okres Žilina)

 

JUDr. Anna Kecerová Veselá ponúká konzultácie v oblasti právnych otázok, pričomž tyto konzultácie vykonávame v mnohých formách, od jednorazových až po dlhodobú spoluprácu. Kladieme dôraz na precíznu prácu a flexibilitu podľa potrieb, zamerania a záujmov klientov.

 

Obchodné právo:

 • právny servis pre obchodné spoločnosti
 • právo obchodných spoločností
 • spísanie zmlúv, posudzovanie obsahu zmlúv, revízie návrhov zmlúv
 • zakladanie obchodných spoločností a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch či stanovách
 • zabezpečenie podnikateľské oprávnenie
 • zabezpečenie spolupráce s notárom
 • prevody obchodných podielov
 • zastupovanie klienta pri rokovaniach s partnermi či ďalšími subjektmi
 • zastupovanie pred registrovým súdom
 • právne zastúpenie v súdnych konaniach
 • vymáhanie pohľadávok
 • zmenkové právo
 • insolvenčné právo

 

Zdravotnícke právo:

 • právny servis pre zdravotnícke zariadenia
 • právne rozbory
 • spísanie zmlúv, posudzovanie obsahu zmlúv, revízie návrhov zmlúv
 • kontrola dokumentov zdravotníckych zariadení
 • práva pacientov
 • práva zdravotníckych pracovníkov
 • ochrana osobných údajov
 • náhrada škody na zdraví spôsobené nesprávnym postupom zdravotníckeho zariadenia 
 • náhrada nemajetkovej ujmy - ochrana osobnosti
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • poradenstvo farmaceutickým firmám

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Anna Kecerová Veselá - advokátka

Nám. SNP 2/2

015 01 Rajec

Telefón: 041/ 542 26 33

Mobilný telefón: 0903/ 425 051

Email: akrajec@mail.t-com.sk

Čo je u nás aktuálne?

oznamy

Kde nás nájdete?